Tâm điểm cổ phiếu 18.1: Lực cản từ cổ phiếu ngân hàng

Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến tiêu cực phiên 18.1.
Ảnh minh họa: H.Linh.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến tiêu cực phiên 18.1. Ảnh minh họa: H.Linh.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến tiêu cực phiên 18.1. Ảnh minh họa: H.Linh.
Lên top