Có nên rót tiền vào các cổ phiếu ngành chứng khoán trong năm 2021?

Định giá P/E hiện tại của ngành chứng khoán đã vượt đỉnh.
Ảnh minh họa: M.Q.
Định giá P/E hiện tại của ngành chứng khoán đã vượt đỉnh. Ảnh minh họa: M.Q.
Định giá P/E hiện tại của ngành chứng khoán đã vượt đỉnh. Ảnh minh họa: M.Q.
Lên top