Sổ đỏ ghi tên các thành viên gia đình: Có gây khó khi mua bán, chuyển nhượng?

Theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 05.12, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ có trường hợp bổ sung các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất. Ảnh: PV
Theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 05.12, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ có trường hợp bổ sung các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất. Ảnh: PV
Theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 05.12, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ có trường hợp bổ sung các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top