Nợ xấu tăng tạo sức ép ngân hàng mạnh tay trích lập dự phòng

Trong 6 tháng đầu năm 2021, nhiều ngân hàng có tỉ lệ bảo phủ nợ xấu tăng kỷ lục. Ảnh: L.Toàn
Trong 6 tháng đầu năm 2021, nhiều ngân hàng có tỉ lệ bảo phủ nợ xấu tăng kỷ lục. Ảnh: L.Toàn
Trong 6 tháng đầu năm 2021, nhiều ngân hàng có tỉ lệ bảo phủ nợ xấu tăng kỷ lục. Ảnh: L.Toàn
Lên top