Ngân hàng tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu

Các ngân hàng đều tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu. Ảnh: L. Toàn
Các ngân hàng đều tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu. Ảnh: L. Toàn
Các ngân hàng đều tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu. Ảnh: L. Toàn
Lên top