Ngân hàng tích cực xử lý nợ xấu

Nhiều ngân hàng đang tịch cực bán phát mãi tài sản thu hồi nợ xấu. Ảnh: Anh Dũng
Nhiều ngân hàng đang tịch cực bán phát mãi tài sản thu hồi nợ xấu. Ảnh: Anh Dũng
Nhiều ngân hàng đang tịch cực bán phát mãi tài sản thu hồi nợ xấu. Ảnh: Anh Dũng
Lên top