Nhiều bất thường trong hoạt động bãi hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Chi cục Hải quan Ma Lù Thàng (Cục Hải quan Điện Biên). Ảnh: Long Nguyễn.
Chi cục Hải quan Ma Lù Thàng (Cục Hải quan Điện Biên). Ảnh: Long Nguyễn.
Chi cục Hải quan Ma Lù Thàng (Cục Hải quan Điện Biên). Ảnh: Long Nguyễn.
Lên top