Lai Châu: 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng

Các cơ quan chức năng đang nỗ lực làm rõ bản chất của vụ nhập lậu 13 tấn dược liệu. Ảnh: NLD.
Các cơ quan chức năng đang nỗ lực làm rõ bản chất của vụ nhập lậu 13 tấn dược liệu. Ảnh: NLD.
Các cơ quan chức năng đang nỗ lực làm rõ bản chất của vụ nhập lậu 13 tấn dược liệu. Ảnh: NLD.
Lên top