Nhập siêu cao trong 5 tháng đầu năm: Nhu cầu nguyên liệu sản xuất tăng

Nhiều chuyên gia cho rằng, nhập siêu cao có thể do nhu cầu nguyên liệu sản xuất tăng. Ảnh m inh họa: Vũ Long
Nhiều chuyên gia cho rằng, nhập siêu cao có thể do nhu cầu nguyên liệu sản xuất tăng. Ảnh m inh họa: Vũ Long
Nhiều chuyên gia cho rằng, nhập siêu cao có thể do nhu cầu nguyên liệu sản xuất tăng. Ảnh m inh họa: Vũ Long
Lên top