Nguy cơ xuất khẩu gạo gặp khó trong quý 3

Nông dân phấn khởi vì vụ Hè Thu được mùa, được giá. Ảnh: Trần Lưu
Nông dân phấn khởi vì vụ Hè Thu được mùa, được giá. Ảnh: Trần Lưu
Nông dân phấn khởi vì vụ Hè Thu được mùa, được giá. Ảnh: Trần Lưu
Lên top