Thủ tướng đồng ý cho xuất khẩu gạo bình thường từ tháng 5

Thủ tướng Chính phủ đồng ý xoá bỏ hạn ngạch xuất khẩu gạo. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Chính phủ đồng ý xoá bỏ hạn ngạch xuất khẩu gạo. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Chính phủ đồng ý xoá bỏ hạn ngạch xuất khẩu gạo. Ảnh: TTXVN
Lên top