Người Việt dành trung bình hơn 70 phút xem YouTube mỗi ngày

Hình ảnh từ một video trên YouTube. Ảnh minh họa: Cắt từ clip.
Hình ảnh từ một video trên YouTube. Ảnh minh họa: Cắt từ clip.
Hình ảnh từ một video trên YouTube. Ảnh minh họa: Cắt từ clip.
Lên top