Phạt 15 triệu đồng và yêu cầu đóng kênh YouTube Timmy TV trước ngày 28.5

Trước  đó chủ kênh YouTube Timmy TV đã phát clip xin lỗi khán giả. Ảnh cắt từ clip.
Trước đó chủ kênh YouTube Timmy TV đã phát clip xin lỗi khán giả. Ảnh cắt từ clip.
Trước đó chủ kênh YouTube Timmy TV đã phát clip xin lỗi khán giả. Ảnh cắt từ clip.
Lên top