Người kiếm 281 tỉ từ Google nói gì việc nộp 25 tỉ tiền thuế?

Ông D. tự đóng 25 tỉ thuế tại Chi cục Thuế quận Hải Châu sau khi kiếm 281 tỉ từ quảng cáo Google. Ảnh: HL
Ông D. tự đóng 25 tỉ thuế tại Chi cục Thuế quận Hải Châu sau khi kiếm 281 tỉ từ quảng cáo Google. Ảnh: HL
Ông D. tự đóng 25 tỉ thuế tại Chi cục Thuế quận Hải Châu sau khi kiếm 281 tỉ từ quảng cáo Google. Ảnh: HL
Lên top