Giá nhà đất tại Hà Nội và TPHCM sẽ tăng khoảng 5-10% trong năm 2021

Giá nhà đất tại Hà Nội và TPHCM dự báo tăng từ 5-10% trong năm 2021.
Ảnh minh họa: Phan Anh
Giá nhà đất tại Hà Nội và TPHCM dự báo tăng từ 5-10% trong năm 2021. Ảnh minh họa: Phan Anh
Giá nhà đất tại Hà Nội và TPHCM dự báo tăng từ 5-10% trong năm 2021. Ảnh minh họa: Phan Anh
Lên top