Ngày mai diễn ra tọa đàm: Gỡ nút thắt hạ tầng, thúc đẩy phát triển giao thông đường thuỷ

Ảnh Sơn Tùng.
Ảnh Sơn Tùng.
Ảnh Sơn Tùng.