Quảng Ninh

Ngành than tính nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu thị trường

Ngành than tập trung đầu tư cho công nghệ khai thác nhằm tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu năng lượng quốc gia. Ảnh: T.N.D
Ngành than tập trung đầu tư cho công nghệ khai thác nhằm tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu năng lượng quốc gia. Ảnh: T.N.D
Ngành than tập trung đầu tư cho công nghệ khai thác nhằm tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu năng lượng quốc gia. Ảnh: T.N.D
Lên top