7 thách thức và 9 vấn đề cốt lõi của TKV năm 2019

Mục tiêu chung xuyên suốt của TKV là "An toàn - Đổi mới - Phát triển" - Ảnh: MH
Mục tiêu chung xuyên suốt của TKV là "An toàn - Đổi mới - Phát triển" - Ảnh: MH
Mục tiêu chung xuyên suốt của TKV là "An toàn - Đổi mới - Phát triển" - Ảnh: MH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top