Tháng Công nhân ở Cty Than Hà Lầm - TKV:

Ưu tiên chăm lo toàn diện cho người thợ

Thợ lò Hà Lầm trong môi trường làm việc công nghiệp hóa với nhiều trang thiết bị hiện đại. Ảnh:T.N.D
Thợ lò Hà Lầm trong môi trường làm việc công nghiệp hóa với nhiều trang thiết bị hiện đại. Ảnh:T.N.D
Thợ lò Hà Lầm trong môi trường làm việc công nghiệp hóa với nhiều trang thiết bị hiện đại. Ảnh:T.N.D
Lên top