Nam Định: Tạm đình chỉ cửa hàng xăng dầu không bảo đảm chất lượng

Cục QLTT Nam Định kịp thời ngăn chặn trên 20.000 lít dầu Diesel không đảm bảo chất lượng. Ảnh T.Hưng (QLTT Nam Định)
Cục QLTT Nam Định kịp thời ngăn chặn trên 20.000 lít dầu Diesel không đảm bảo chất lượng. Ảnh T.Hưng (QLTT Nam Định)
Cục QLTT Nam Định kịp thời ngăn chặn trên 20.000 lít dầu Diesel không đảm bảo chất lượng. Ảnh T.Hưng (QLTT Nam Định)
Lên top