Lọc hóa dầu Bình Sơn đạt lợi nhuận năm 2019 trên 2.873 tỉ đồng

Năm 2019, BSR đã “về đích sớm” 26 ngày về sản lượng. Ảnh: Trần Sỹ
Năm 2019, BSR đã “về đích sớm” 26 ngày về sản lượng. Ảnh: Trần Sỹ
Năm 2019, BSR đã “về đích sớm” 26 ngày về sản lượng. Ảnh: Trần Sỹ
Lên top