Lãi suất vay rục rịch giảm: Chưa nên kỳ vọng nhiều