Kinh tế 24h: 3 năm làm sếp Sabeco, ông Vũ Quang Hải kiếm bao nhiêu? Nghẽn ATM - đến hẹn lại lên?

Kinh tế 24h: 3 năm làm sếp Sabeco, ông Vũ Quang Hải kiếm bao nhiêu? Nghẽn ATM - đến hẹn lại lên?
Kinh tế 24h: 3 năm làm sếp Sabeco, ông Vũ Quang Hải kiếm bao nhiêu? Nghẽn ATM - đến hẹn lại lên?