Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 8 tháng đạt 174,11 tỉ USD

Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2020 tăng nhờ giá trị một số mặt hàng nông sản tăng cao. Ảnh: Vũ Long
Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2020 tăng nhờ giá trị một số mặt hàng nông sản tăng cao. Ảnh: Vũ Long
Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2020 tăng nhờ giá trị một số mặt hàng nông sản tăng cao. Ảnh: Vũ Long
Lên top