Việt Nam đang trở lại vị trí xuất khẩu gạo số 1 thế giới

Liên tiếp các vụ lúa Đông - Xuân và Hè - Thu cho sản lượng cao. Ảnh: Trần Lưu
Liên tiếp các vụ lúa Đông - Xuân và Hè - Thu cho sản lượng cao. Ảnh: Trần Lưu
Liên tiếp các vụ lúa Đông - Xuân và Hè - Thu cho sản lượng cao. Ảnh: Trần Lưu
Lên top