Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ghi ở vùng cỏ bàng và sếu đầu đỏ