Khẩn cấp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua “cú sốc” COVID-19

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề nghị Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ để vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Vũ Long
Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề nghị Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ để vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Vũ Long
Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề nghị Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ để vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top