Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp APEC đã thống nhất những gì?