Hàng không Việt – thị trường rộng mở cho hàng không chất lượng cao