Giá vàng ngày 19.10: Vàng vẫn lục đục quanh quẩn lên lại xuống