Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Giá vàng ngày 11.2: Vàng giảm ngược chiều thế giới