Giá vàng hôm nay 15.5: USD rơi khỏi đỉnh 4,5 tháng, vàng bất ngờ “tuột xích”

Giá vàng hôm nay giảm nhẹ
Giá vàng hôm nay giảm nhẹ