Giá vàng thế giới hôm nay 15.5: Áp lực tăng, vàng vọt lên

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng.
Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng.