Giá lúa thấp, nông dân quyết tích trữ chờ lên cao mới bán

Giá lúa thấp nên gia đình ông Tịch quyết không bán lúa tươi mà phơi khô tích trữ rồi chờ giá lên cao mới bán. Ảnh: Trần Tuấn.
Giá lúa thấp nên gia đình ông Tịch quyết không bán lúa tươi mà phơi khô tích trữ rồi chờ giá lên cao mới bán. Ảnh: Trần Tuấn.
Giá lúa thấp nên gia đình ông Tịch quyết không bán lúa tươi mà phơi khô tích trữ rồi chờ giá lên cao mới bán. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top