Siết chặt vòng ngoài, nông dân lo lúa chín rục, tôm đói ăn

Một chủ máy gặt liên hợp huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vào địa phận tỉnh Bạc Liêu bị chặn lại. Ảnh: Nhật Hồ
Một chủ máy gặt liên hợp huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vào địa phận tỉnh Bạc Liêu bị chặn lại. Ảnh: Nhật Hồ
Một chủ máy gặt liên hợp huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vào địa phận tỉnh Bạc Liêu bị chặn lại. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top