Chi phí vận tải quá cao "bóp nghẹt" xuất khẩu nông sản

Chi phí thuê tàu và container quá cao khiến xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Ảnh: MC
Chi phí thuê tàu và container quá cao khiến xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Ảnh: MC
Chi phí thuê tàu và container quá cao khiến xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Ảnh: MC
Lên top