Đi chợ hộ ở Bạc Liêu: “Săn” đơn hàng dân gửi mua không dễ

Hiếm hoi lắm "Tổ đi chợ hộ" mới mua được thịt tươi giao cho hộ dân. Ảnh: Hữu Thọ
Hiếm hoi lắm "Tổ đi chợ hộ" mới mua được thịt tươi giao cho hộ dân. Ảnh: Hữu Thọ
Hiếm hoi lắm "Tổ đi chợ hộ" mới mua được thịt tươi giao cho hộ dân. Ảnh: Hữu Thọ
Lên top