Dừa xiêm chỉ 8.000 đồng, một ngày bán "veo" vài trăm quả

Lên top