Ngôi nhà đầu tiên ở Anh được xây dựng hoàn toàn bởi robot

Lên top