Cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn có hình lá dừa nước

Một phối cảnh cầu đi bộ băng qua sông Sài Gòn.
Một phối cảnh cầu đi bộ băng qua sông Sài Gòn.
Một phối cảnh cầu đi bộ băng qua sông Sài Gòn.
Lên top