Dự án FLC tại Quảng Ngãi: Chính quyền thúc đẩy tiến độ thái quá khi chưa đầy đủ thủ tục đầu tư

Người dân Bình Châu còn ngơ ngác khi được hỏi về dự án khủng sắp triển khai trên quê hương họ.
Người dân Bình Châu còn ngơ ngác khi được hỏi về dự án khủng sắp triển khai trên quê hương họ.
Người dân Bình Châu còn ngơ ngác khi được hỏi về dự án khủng sắp triển khai trên quê hương họ.
Lên top