Dự án tỷ đô FLC Quảng Bình, trải thảm đón 300 nhân tài