Dấu hiệu bất ổn, giá USD tụt xuống đáy tuần, giá vàng lấy đà tăng vụt

Tỉ giá ngoại tệ 14.10: Giá USD thế giới rơi xuống đáy 1 tuần, giá vàng bật tăng. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 14.10: Giá USD thế giới rơi xuống đáy 1 tuần, giá vàng bật tăng. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 14.10: Giá USD thế giới rơi xuống đáy 1 tuần, giá vàng bật tăng. Ảnh: TL
Lên top