Dát vàng lá lên thân cây, nghệ nhân Cần Thơ gây kinh ngạc