Mãn nhãn ngắm phiến ngọc khổng lồ nặng 16 tấn có giá 2,6 tỉ đồng