Ngỡ ngàng ngắm bộ ba cây cảnh được hét giá hơn 2 tỉ đồng