Đạm Cà Mau dừng máy trong tháng 8.2017 để bảo dưỡng định kỳ

Đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Cà Mau được lựa chọn là thời kỳ mùa vụ thấp điểm để không ảnh hưởng đến sản xuất,.
Đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Cà Mau được lựa chọn là thời kỳ mùa vụ thấp điểm để không ảnh hưởng đến sản xuất,.
Đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Cà Mau được lựa chọn là thời kỳ mùa vụ thấp điểm để không ảnh hưởng đến sản xuất,.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top