Đà Nẵng ưu tiên quỹ đất, hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao

TP.Đà Nẵng ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh minh họa: Hoàng Hiệp
TP.Đà Nẵng ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh minh họa: Hoàng Hiệp
TP.Đà Nẵng ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh minh họa: Hoàng Hiệp
Lên top