Công ty Nước mặt Sông Đuống làm ăn ra sao sau khi vận hành chính thức?

Công ty Nước mặt Sông Đuống đã ghi nhận hơn 228 tỉ đồng doanh thu trong năm 2019.
Công ty Nước mặt Sông Đuống đã ghi nhận hơn 228 tỉ đồng doanh thu trong năm 2019.
Công ty Nước mặt Sông Đuống đã ghi nhận hơn 228 tỉ đồng doanh thu trong năm 2019.
Lên top