Lùm xùm giá nước Nhà máy nước mặt Sông Đuống: Hà Nội có “ưu ái” thái quá cho doanh nghiệp?

Nhà máy Nước mặt Sông Đuống của Công ty Cổ phần nước mặt Sông Đuống. Ảnh: L.Đ
Nhà máy Nước mặt Sông Đuống của Công ty Cổ phần nước mặt Sông Đuống. Ảnh: L.Đ
Nhà máy Nước mặt Sông Đuống của Công ty Cổ phần nước mặt Sông Đuống. Ảnh: L.Đ
Lên top